Aktualności PCPR w Bełchatowie

 • Program ,,Aktywny Samorząd” 2019 rok

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie uprzejmie informuje, że Powiat Bełchatowski po raz kolejny przystąpił w bieżącym roku do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz dostępie do edukacji. Wnioskodawcami są osoby niepełnosprawne. Terminy składania wniosków: Modułu II: • od dnia 01 marca 2019 r. do dnia 30 marca 2019 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019, • od 01 września 2019 r. do dnia 10 października 2019 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020 druki do pobrania w siedzibie PCPR oraz w zakładce druki do pobrania.
  okres publikacji: 
  14/03/2019 do 12/06/2019
 • "Aktywny Samorząd" 2019

  Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 4/2019 z dnia 29 stycznia 2019r. przyjął dokument pn. Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku pod adresem Realizator programu tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie o terminach rozpoczęcia realizacji programu tj. udostępnieniu i przyjmowaniu wniosków obowiązujących w 2019 roku poinformuje na swojej stronie internetowej.

  okres publikacji: 
  11/03/2019 do 09/06/2019

Strony