Informacja o projekcie "Czas na przedsiębiorczość"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie informuje o projekcie "Czas na przedsiębiorczość", realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
okres publikacji: 
08/05/2019 do 06/08/2019
załącznik: 
http://www.pcpr.powiat-belchatowski.pl/sites/default/files/informacja%20dot.%20rekrutacji%20do%20projektu%20Czas%20na%20przedsiebiorczosc_1.05.2019.pdf