Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie informuje o ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert i zawarcia umów na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2019r.
okres publikacji: 
05/06/2019 do 03/09/2019
załącznik: 
http://www.pcpr.powiat-belchatowski.pl/sites/default/files/UCHWA%C5%81A%20Nr%20190.pdf
http://www.pcpr.powiat-belchatowski.pl/sites/default/files/OG%C5%81OSZENIE%20WYNIK%C3%93W.pdf