HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU CUŚ DLA POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

okres publikacji: 
18/05/2020 do 16/08/2020