Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Bełchatowskiego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON

Szczegółowe informacje na stronie: http://bip.pcpr.powiatbelchatowski.pl/dokumenty/menu/54

okres publikacji: 
08/07/2020 do 06/10/2020