Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie bełchatowskim Na lata 2016- 2020.